Op deze site bloggen we vooral over we are sure, innovatie en ondernemerschap. Politiek? Daar bemoei ik me liever niet mee. Maar af en toe lees ik toch iets waar ik op wil reageren. Zoals het bericht over een VERPLICHTE basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Ook voor ZZP-ers. Huh?

Wat is er aan de hand?

Minister Asscher heeft eind 2015 een advies aanvraag ingediend bij de SER. Het plan: maak een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ongeacht of ze in loondienst zijn of als ondernemer (ZZP-er) werken.

Waarom? Omdat ze in Den Haag niet goed weten wat ze met “de ZZP-er” aan moeten. ZZP-ers vormen een steeds groter wordende groep werkenden, die gezien de diversiteit van deze groep niet lekker in een bestaand hokje passen. Logisch: “de” ZZP-er bestaat nu eenmaal niet. Het heeft dus ook geen zin om ze allemaal over een kam te scheren.

Maar politiek Den Haag ziet ook dat ruim 70% van hen niets geregeld heeft bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensioen. Wat gebeurt er als die ZZP-ers straks allemaal een beroep doen op de BV Nederland? Daar willen ze liever niet aan denken. Dus moet er acuut iets aan gebeuren. Dus is er een “quick fix” bedacht: de basisverzekering arbeidsongeschiktheid.

Stichting ZZP Nederland heeft de achterban geraadpleegd

Het onderzoek is te lezen op hun website. Wat blijkt? Op zich staan de leden van ZZP Nederland best open voor een basisverzekering voor alle werkenden. Dus ook voor ZZP-ers. Maar wel onder strikte voorwaarden. Geen verplichting en altijd met een dispensatie mogelijkheid.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat ZZP-ers over het algemeen een gezonde afkeer hebben van verplichte sociale bescherming. Maarten Post, de voorzitter van ZZP Nederland, verwoord het als volgt: “Het wordt tijd, dat de klassieke partijen van de oude arbeidsmarkt erkennen dat er een nieuw speelveld is ontstaan waarin andere spelregels gelden. Men moet niet langer over ons praten, maar met ons”. Zo is het!

Hoe ik het zie?

Eigenlijk zie ik twee dingen.

In de eerste plaats wil de gedachte dat je als ondernemer verplicht bent om een verzekering af te sluiten er bij mij niet in. Ondernemers zijn in de basis prima in staat om voor zichzelf te zorgen. Bovendien ben ik ondernemer en wil ik dus zelf bepalen hoe ik mijn zaken regel. Als ik er bewust voor kies om dat niet te doen is dat in eerste instantie MIJN probleem.

In de tweede plaats moet het voor een ondernemer wel echt mogelijk zijn om zelf iets te regelen. En daar zit de crux. Want zoals Maarten Post terecht opmerkt is er een heel nieuw speelveld waar nieuwe spelregels gelden.

Kort gezegd: politiek Den Haag en de financiële sector spelen op dit moment hockey, terwijl de markt al lang is overgestapt op voetbal. Dan ga je de wedstrijd niet winnen met een nieuwe hockeystick. Wel door een nieuw team samen te stellen en het trainingsschema drastisch om te gooien.

Hoe ik dat concreet voor me zie? Daarover volgende keer meer.

Recent stories
Bekijk alle blogs
We houden je graag op de hoogte.