Als je gaat innoveren krijg je er vroeg of laat mee te maken: “mag niet van compliance”. Recent was het zover. De eerste hobbel is genomen.

Wat is het doel van compliance? Is het iets dat je helpt om ervoor te zorgen dat je binnen de wet- en regelgeving blijft? Of is compliance een doel op zich? Een excuus voor organisaties om niet meer zelf te hoeven nadenken over de nut en noodzaak van een regel? Vergelijk de reclame van die paarse krokodil.

Ik hoop het eerste. Maar dat laatste komt steeds vaker voor. Zeker bij banken en verzekeraars, die inmiddels helemaal dichtgetimmerd zijn met protocollen en bijbehorende afdelingen.

Recent kregen we er zelf voor het eerst mee te maken. Zoals verwacht. Maar wij laten ons niet kisten!

Wat er aan vooraf ging

We are sure biedt zzp-ers (binnenkort) één oplossing bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en sparen voor later. Dat betekent dat er op enig moment mensen geld naar je gaan overmaken. Dat moet je goed regelen. Eerlijk, zuiver en transparant.

Om dat mogelijk te maken willen we twee dingen, namelijk:

(1) Bankieren bij een bank die óók eerlijk, zuiver en transparant is.

(2) Gelden die bestemd zijn voor arbeidsongeschiktheid, overlijden of voor later strikt gescheiden houden van ons bedrijfsvermogen.

Dat geld is namelijk niet van ons. Dus wil je die geldstromen via een aparte rekening (van onze Stichting Derdengelden) laten lopen. Bij advocaten en notarissen is dat zelfs wettelijk verplicht. Maar in de verzekeringssector is dat een innovatie.

Triodos Bank

Ik belde met de Triodos Bank. Die waren meteen enthousiast. Er was alleen één klein probleempje; de Stichting Derdengelden voor een partij die geen advocaat of notaris is staat niet in het protocol. “Mag niet van compliance”, dus.

We zagen dit aankomen, maar dit gaat ons dus niet gebeuren! Vond ook de Triodos Bank. Dus gingen we samen aan de slag om te kijken waar nu precies de angel zat.

Dat moet toch op te lossen zijn?

Natuurlijk is dat op te lossen. Diverse telefoontjes en e-mails verder was het dan toch geregeld. We hebben het doel en de structuur van onze Stichting Derdengelden uitgelegd. Dat voldoet ruimschoots aan alle criteria dus vooruit, het mag.  

En daarin zit ook meteen de les. De ervaring leert namelijk dat “mag niet van compliance” in veruit de meeste gevallen gehoord moet worden als “mag best, maar we moeten eerst even goed begrijpen hoe het precies in elkaar zit.”

(Angst voor) compliance mag nooit een showstopper zijn voor innovatie en ondernemerschap

Begrijp me niet verkeerd, ik ben vóór heldere regels en toezicht. Mits die regels dienstbaar zijn aan het doel dat daarmee wordt beoogd; eerlijkheid en zuiverheid garanderen ten behoeve van de klant. Protocollen naleven omdat het-nu-eenmaal-protocol-is, is wat mij betreft onzin.

Zeker bij banken en verzekeraars, waar het uitgangspunt nog altijd is dat compliance gebaseerd is op een stelsel van open normen. Dan moet je wel blijven nadenken en toetsen of een protocol in specifieke gevallen ‘zin’ heeft.

De aanhouder wint en is spekkoper. Vond ook de Triodos Bank en dat is een compliment waard!

De eerste hobbel is dus genomen. Binnenkort  zitten we bij het Fintech Taskforce van de AFM. Wordt vervolgd …

Recent stories
Bekijk alle blogs
We houden je graag op de hoogte.